Сеизмичен шум за повърхностни изображения

Учени използват сеизмичен шум, за да заснемат вътрешността на Марс

Апаратът InSight на НАСА инсталира сеизмограф на Марс, чрез който ще можем по-добре да видим, какво има на далечната планета. Откритите от него трусове помагат на учените да картографират вътрешността.

Тези данни предоставят голяма картина на невидимата част от Марс. Могат да отговорят на въпроси като, колко е голямо ядрото, дали има наличието на течност и други подобни. За съжаление методът не улавя малки детайли, като това как изглежда повърхността непосредствено под InSight.

Марсотресенията не са полезни за сортиране на местни характеристики. Ако техните сеизмични вълни пристигат от достатъчно далеч, тогава тяхното поведение се влияе най-вече от материалите, през които са преминали пътувайки. Ако разместването на пластовете се случи наблизо, тогава нещата са твърде енергични, за да бъдат различими фините детайли, причинени от местните особености. За да могат да разгледат геологията, изследователите трябва да обърнат внимание на фоновия сеизмичен шум, който постоянно се улавя от InSight.

На Земята

По-голямата част от сеизмичния шум тук на земята, се генерира или от човешка дейност, или от океаните. Но на Марс липсват и двата източника. Неговият фон е доминиран от вятъра, взаимодействащ с характеристиките на планетата.

Получените данни за изследване са събрани в тази част на деня, когато ветровете са по-силни. Оказва се, че шумът е доминиран от честотите, които се произвеждат от вятъра, взаимодействащ със самия апарат за спускане. Изследователите се фокусират върху това, което може да се определи като ранна вечер на Марс. В този период ветровете са склонни да затихват. По-голямата част от сеизмичния шум се генерира от слаби ветрове, взаимодействащи с близката геология, а не със самия апарат.

Потенциални възможности

Геолозите са използвали сеизмичен шум, за да възстановят характеристиките на Земята, като сравняват хоризонталните и вертикалните компоненти. Това е процес, който може да бъде в съответствие с потенциални структури близо до повърхността на Марс.

За да ограничат списъка с възможности, изследователите се фокусират върху функции, които се появяват в по-голямата част от потенциалните решения. Те също така разглеждат скалите изложени в близки кратери, за да търсят видими характеристики. Последните корелират с обектите, които може да съществуват.

Какво има отдолу?

Най-близо до повърхността е реголитът на Марс. Той се образува от прах и скални фрагменти, получени при удари. Изглежда, че е с дебелина само 1,5 метра, въпреки че изследователите предупреждават, че данните за най-горните 20 метра материал са много несигурни. На три метра под повърхността изглежда има слой от вулканична скала, образуван от големи изригвания в далечното минало на червената планета.

Приблизително от 30 до 80 метра има друг слой материал, където сеизмичните сигнали се движат по-бавно. Изследователите стигат до заключението, че това вероятно е слой от седиментна скала. Под него са други вулканични отлагания.

Учените заключават, че най-дълбоките вулканични отлагания датират от Хеспериан. Това е период на широко разпространена вулканична дейност, приключил преди повече от 3 милиарда години. Покритият седимент се образува, докато Марс е изпитвал студени и сухи условия, подобни на сегашното му състояние.

Някъде по време на амазонския период на Марс, допълнителни изригвания покриват седиментите. Оттогава ударите и ветровете са отложили слой от насипен материал върху вулканичните слоеве.

Очевидно всичко това е в съответствие с наблюдаваното в близките кратери. Все пак е впечатляващо, колко информация успяват да извлекат изследователите само от малко шум.

The post Сеизмичен шум за повърхностни изображения appeared first on Smart News.

Учени използват сеизмичен шум, за да заснемат вътрешността на Марс Апаратът InSight на НАСА инсталира сеизмограф на Марс, чрез който ще можем по-добре да видим, какво има на далечната планета. Откритите от него трусове помагат на учените да картографират вътрешността. Тези данни предоставят голяма картина на невидимата част от Марс. Могат да отговорят на въпроси
The post Сеизмичен шум за повърхностни изображения appeared first on Smart News. Източник: Read More

Игри