Производството и пазарът на автомобили в Русия се срина тотално

Производството и пазарът на автомобили в Русия се срина тотално

Росстат публикува доклад за промишленото производство през януари-март 2022 г. Този документ, наред с други отрасли, съдържа данни за обема на производството на автомобили.

Според данните, всички автомобилни заводи в Русия са сглобили 244 000 автомобила през първото тримесечие, което съответства на спад от 33,2% в сравнение със същия период на 2021 г. По отношение на месец март спадът в обемите на продукцията е особено голям – 72.1%.

Във физическо изражение през изминалия месец са сглобени само 41 000 автомобила. Освен автомобилната индустрия, в Русия се забелязва рязък спад и на автомобилния пазар като цяло. През март продажбите на нови леки и лекотоварни автомобили в Русия са намалели с 62.9% до 55 129 броя.

Източник: Факти БГ

Изкуствен Интелект Технологии