Maxima 5.46.0 – Изкуствен Интелект

Maxima 5.46.0 – Изкуствен Интелект

Maxima е мощна безплатна система за компютърна алгебра, сравнима по възможности с комерсиалните Maple и Mathematica. Това е програма за работа със символни и числови изрази, включително диференциални уравнения, интегриране, разлагане в ред, трансформация на Лаплас, системи от линейни уравнение, множества, вектори, матрици и други. Maxima извършва изчисленията с висока точност, използвайки точни дроби, цели […] Maxima е мощна безплатна система за компютърна алгебра, сравнима по възможности с комерсиалните Maple и Mathematica. Това е програма за работа със символни и числови изрази, включително диференциални уравнения, интегриране, разлагане в ред, трансформация на Лаплас, системи от линейни уравнение, множества, вектори, матрици и други. Maxima извършва изчисленията с висока точност, използвайки точни дроби, цели Източник: Read More

Софтуер