HWMonitor 1.46 – Изкуствен Интелект

HWMonitor 1.46 – Изкуствен Интелект

HWMonitor следи състоянието на компютърната система. Показва показанията на различни датчици за напрежение, температура, скорост на въртене на вентилаторите и др. Програмата работи с най-разпространените датчици – такива като TE IT87 и Winbond ICs, например. HWMonitor определя температурата на процесорите, твърдите дискове, видеоадаптерите. HWMonitor е програма за следене на основни жизнени показатели за един компютър: […] HWMonitor следи състоянието на компютърната система. Показва показанията на различни датчици за напрежение, температура, скорост на въртене на вентилаторите и др. Програмата работи с най-разпространените датчици – такива като TE IT87 и Winbond ICs, например. HWMonitor определя температурата на процесорите, твърдите дискове, видеоадаптерите. HWMonitor е програма за следене на основни жизнени показатели за един компютър: Източник: Read More

Софтуер