Driver Reviver 5.41.0.20 – Изкуствен Интелект

Driver Reviver 5.41.0.20 – Изкуствен Интелект

Driver Reviver е програма за оптимално бърза проверка в една от най-големите в света бази данни с драйвери, която е в състояние да идентифицира 100% от хардуера в компютърната система. Резултатът от работата на Driver Reviver е по-бърз и оптимизиран компютър с гладко работеща периферия. Експертите препоръчват Driver Reviver за запазване на актуалното състояние на […] Driver Reviver е програма за оптимално бърза проверка в една от най-големите в света бази данни с драйвери, която е в състояние да идентифицира 100% от хардуера в компютърната система. Резултатът от работата на Driver Reviver е по-бърз и оптимизиран компютър с гладко работеща периферия. Експертите препоръчват Driver Reviver за запазване на актуалното състояние на Източник: Read More

Софтуер