CLCL Clipboard 2.1.2 – Изкуствен Интелект

CLCL Clipboard 2.1.2 – Изкуствен Интелект

CLCL Clipboard е програма, която работи като мениджър на клипборда, може да записва в паметта си копираните данни и да ги предава към различните приложения. Стандартният клипборд запомня само едно копиране, независимо колко пъти сте копирали текст, препратки и други. С помощта на CLCL Clipboard става възможен записа на различните копия на данните при копиране. […] CLCL Clipboard е програма, която работи като мениджър на клипборда, може да записва в паметта си копираните данни и да ги предава към различните приложения. Стандартният клипборд запомня само едно копиране, независимо колко пъти сте копирали текст, препратки и други. С помощта на CLCL Clipboard става възможен записа на различните копия на данните при копиране. Източник: Read More

Софтуер